CALENDARUL Examenului de bacalaureat national - 2014


CALENDARUL Examenului de bacalaureat national  - 2014

Sesiunea iunie-iulie 2014

26 – 30 mai 2014 -  Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
30 mai 2014 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a 
10 - 12 iunie 2014 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
11 - 13 iunie 2014 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
16 – 20 iunie 2014 - Evaluarea competenţelor digitale – proba D
23 - 27 iunie 2014 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C 
30 iunie 2014 - Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă 
1 iulie 2014 - Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă 
2 iulie 2014 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
4 iulie 2014 - Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
7 iulie 2014 - Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
7 iulie 2014 - Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00) 
8 -10 iulie 2014 - Rezolvarea contestaţiilor
11 iulie 2014 - Afişarea rezultatelor finale


Sesiunea august-septembrie 2014

14 – 18 iulie 2014 - Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
18-19 august 2014 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
18-19 august 2014 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
19 -20 august 2014 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
21 - 22 august 2014 - Evaluarea competenţelor digitale – proba D
25 august 2014 - Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă 
26 august 2014 - Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă 
27 august 2014 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
29 august 2014 - Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
1 septembrie 2014 - Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00) 
2-3 septembrie 2014 - Rezolvarea contestaţiilor 
4 septembrie 2014 - Afişarea rezultatelor finale


Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice

sursa: Ministerul Educatiei Nationale 


Comentarii

busy