Comentariu privind modul de acordare a gradului de handicap la copii Imprimare E-mail


Aceasta prezentare are ca scop informarea  parintilor cu privire la drepturile si obligatiile pe care le au atunci cand solicita incadrarea copilului intr-un grad de handicap

- Parintii se prezinta cu copilul la medicul de familie
- Medicul de familie va da parintelui o trimitere catre medical specialist
- Medicul specialist, in urma consultarii copilului, va elibera Certificat medical care atesta afectiunea/boala pe care o are copilul  
    Trebuie sa se prezinte medicului specialist istoricul afectiunii copilului, fise de externare din spital, analize efectuate in timp, orice informatie care are legatura cu afectiunea copilului.

Certificatul medical acordat copilului se elibereaza in urma solicitarii scrise a parintelui si este gratuit.

Eliberarea acestuia poate dura mai mult timp daca , spre exemplu, medicul specialist considera ca sunt necesare investigatii amanuntite cu privire la starea de sanatate a copilului. Medicul specialist poate solicita internarea copilului pentru investigatii detaliate.

    In perioada efectuarii analizelor, parintele are dreptul si obligatia sa-si insoteasca in permanenta copilul.
Exista situatii cand copilul sufera de mai multe afectiuni, afectiuni  asociate. In aceasta situatie parintii vor avea de facut mai multe drumuri. Fiecare medic specialist va elibera propriul sau Certificat medical.
In cazul in care parintele are nemultumiri cu privire la Certificatul medical eliberat, acesta are dreptul sa ceara medicului de familie o alta trimitere, catre un alt medic specialist.

  Acesta din urma are obligatia sa elibereze parintelui un alt Certificat medical.
Un rand de copii xerox ale Certificatelor medicale ale copilului se vor inmana medicului de familie care le va atasa la fisa medicala a copilului .
Dupa ce parintii au obtinut Certificatele medicale ale copilului, se vor adresa( vor depune o cerere cu nr de inregistrare)  Directiei pentru Protectia Copilului- Comisia de expertiza a copiilor , pentru obtinerea Certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap. Simultan va fi eliberat si Planul personalizat de recuperare a copilului si Certificatul de orientare scolara.
Comisia de expertiza va dori sa examineze copilul si va solicita parintilor copilului anumite acte care au legatura cu copilul cum ar fi: actele de identitate ale parintilor, analize medicale, etc.Se va efectua si o ancheta sociala la domiciliul copilului, parintii vor trebui sa prezinte adeverinte cu privire la veniturile pe care le au.
 Certificatul de handicap in cauza se elibereaza de obicei in maxim 30 de zile.Parintele va semna de primirea acestor acte. Exista si posibilitatea ca actele sa fie trimise parintilor prin posta, cu confirmare de primire.
Daca parintii sunt nemultumiti de hotararea Comisiei, pot face contestatie in termen de 30 de zile calendaristice.Contestatia se adreseaza Comisiei de expertiza a copilului, in scris , 1 exemplar al contestatiei se pastreaza cu nr. de inregistrare.  Atentie! Daca in Certificatul de handicap este precizat faptul ca actul se poate contesta doar la instanta de judecata, atunci contestatia se depune la instanta. Competenta ar apartine Tribunalului – sectia contencios-administrativ de care apartineti cu domiciliul. ( nu e un proces de competenta judecatoriei)
Certificatul de handicap si anexele obtinute de la Directia de Protectie a Copilului se vor prezenta in copie( insotite de o cerere tip) Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Consiliului Local al localitatii. Solicitarea dvs scrisa ( veti primi si aici un nr de inregistrare) va fi solutionata in termen de 30 zile. In functie de gradul de handicap in care a fost incadrat, copilul dvs va avea anumite drepturi.


II.   Observatii privind modul de incadrare al copilului intr-un grad de handicap:

Actul normativ aplicabil:
  ORDIN   Nr. 725/12709 din  1 octombrie 2002
privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora
EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI - Nr. 725
              AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE - Nr. 12.709
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 781 din 28 octombrie 2002

REGULI IN STABILIREA GRADULUI DE HANDICAP:

1.Diagnosticul medical în sine nu este ca atare suficient pentru a fundamenta încadrarea într-o categorie de handicap, el trebuie corelat cu evaluarea psihosocială a copilului.
2.Încadrarea în grade de handicap se face în raport cu intensitatea deficitului funcţional individual şi prin corelare cu funcţionarea psihosocială corespunzătoare vârstei.   
3. Nu boala în sine determină severitatea handicapului, ci gradul tulburărilor funcţionale determinate de acestea, în raport cu stadiul de evoluţie, de complicaţii în activitatea şi participarea socială, de factori personali etc. Deci, pentru aceeaşi boală - ca premisă a identificării şi încadrării - încadrarea în grade de handicap poate merge de la gradul uşor la gradul grav.
4. Atât în procesul evaluării medico-psihosociale, cât şi în luarea deciziilor privitoare la copil trebuie să se respecte principiile parteneriatului cu familia şi cu copilul, în raport cu vârsta şi gradul său de dezvoltare.Citat din actul normativ aplicabil:

,,Comunitatea internaţională militeaza pentru depăşirea modelului predominant medical în concepţia şi practica cu privire la aceşti copii şi acceptarea complementară a modelului social.
Prezenţa unei condiţii de sănătate (boli, afecţiuni etc.) este o premisă, dar aceasta nu conduce obligatoriu la handicap (dizabilitate). Diagnosticul medical în sine nu este ca atare suficient pentru a fundamenta încadrarea într-o categorie de handicap, el trebuie corelat cu evaluarea psihosocială. La evaluarea eventualului handicap sau dizabilităţi, alături de stabilirea gradului de disfuncţionalitate a organismului, se vor lua în considerare şi factorii de mediu, inclusiv cei familiali, calitatea educaţiei, măsurile luate de familie, posibila neglijare, precum şi factorii personali. În absenţa familiei se evaluează particularităţile mediului substitutiv. Ponderea acestor factori în constituirea handicapului va fi evaluată prin criterii de facilitare şi/sau bariere, identificate prin raportul de anchetă psihosocială.
  Atât în procesul evaluării medico-psihosociale, cât şi în luarea deciziilor privitoare la copil trebuie să se respecte principiile parteneriatului cu familia şi cu copilul, în raport cu vârsta şi gradul său de dezvoltare.
    Evaluarea şi încadrarea într-un grad de handicap nu este un scop în sine, ele trebuie să ducă la creşterea calităţii vieţii copilului, prin îmbunătăţirea îngrijirii şi intervenţii personalizate cu scop recuperator şi de facilitare a integrării sociale.
    Ele se vor concretiza în planul de servicii personalizat, elaborat pe baza raportului de evaluare complexă, validat pe baze contractuale ferme, ceea ce va asigura o conduită activă, pozitivă a comunităţii faţă de persoana cu handicap sau dizabilitate. Planul de servicii personalizat va fi pus în practică de familie şi de instituţiile competente, furnizoare de servicii, cu implicarea activă a copilului. Serviciile sunt asigurate sau facilitate de autorităţile locale, iar planul personalizat va fi monitorizat de instituţia abilitată.
    Pentru realizarea obiectivelor propuse, dosarul copilului cu handicap sau dizabilităţi este unic şi cuprinde următoarele secţiuni: fişa personală, fişa medicală, ancheta socială, fişa psihologică, fişa educaţională, raportul de evaluare complexă, certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de orientare şcolară, hotărârea privind măsurile de protecţie a copilului, planul de servicii personalizat, contractele cu familia şi cu instituţiile furnizoare de servicii şi documente privind monitorizarea evoluţiei cazului.
Aplicarea combinată a criteriilor medicale şi psihosociale se face diferenţiat şi adaptat particularităţilor de vârstă ale copiilor în cauză.

    Copiii din grupa de vârstă 0 - 3 ani ridică probleme speciale şi necesită o atenţie specială în identificarea şi determinarea gradului de handicap. Aceşti copii sunt, pe de o parte, dependenţi de îngrijirea şi supravegherea permanentă din partea adultului. Pentru aprecierea severităţii handicapului trebuie avute în vedere nu numai efectul tulburărilor structurale şi funcţionale, ci şi implicarea şi condiţiile asigurate de mediul familial apropiat. Pe de altă parte, la această vârstă dezvoltarea bio-psihosocială a copiilor este foarte complexă, ceea ce impune o analiză foarte serioasă şi circumspecţie în decizia de încadrare.                                                        Pentru a se realiza asimilarea pe grade de handicap în cazul diverselor entităţi nozologice se va ţine seama că nu boala în sine determină severitatea handicapului, ci gradul tulburărilor funcţionale determinate de acestea, în raport cu stadiul de evoluţie, de complicaţii în activitatea şi participarea socială, de factori personali etc. Deci, pentru aceeaşi boală - ca premisă a identificării şi încadrării - încadrarea în grade de handicap poate merge de la gradul uşor la gradul grav.

Gradul grav de handicap se poate acorda copiilor care au, în raport cu vârsta, capacitatea de autoservire încă neformată sau pierdută, respectiv au un grad de dependenţă ridicat fizic şi psihic. În această situaţie autonomia persoanei este foarte scăzută din cauza limitării severe în activitate, ceea ce conduce la restricţii multiple în participarea socială a copilului. Drept urmare, copilul necesită îngrijire specială şi supraveghere permanentă din partea altei persoane.

    Gradul accentuat de handicap se poate acorda copiilor la care incapacitatea de a desfăşura activitatea potrivit rolului social corespunzător dezvoltării şi vârstei se datorează unor limitări funcţionale importante motorii, senzoriale, neuropsihice sau metabolice rezultate din afecţiuni severe, în stadii înaintate, cu complicaţii ale unor aparate şi sisteme. În această situaţie participarea socială a copilului este substanţial restricţionată.

    Gradul mediu de handicap se poate acorda copiilor care au capacitate de prestaţie fizică (motorie, metabolică) sau intelectuală redusă, corespunzând unei deficienţe funcţionale scăzute, ceea ce duce la limitări în activitate, în raport cu aşteptările corespunzătoare vârstei. În această situaţie ele se reflectă în restricţii relativ semnificative ale participării sociale a copilului.

    Gradul uşor de handicap se poate acorda pentru cazurile în care impactul afectării asupra organismului este minim, cu limitare nesemnificativă a activităţii, şi nu necesită măsuri de protecţie specială, participarea socială fiind în limite rezonabile. Aceste cazuri vor fi raportate şi înregistrate statistic.”


In Anexa II a acestui act normativ ( este afisat pe site intregul act normativ, Ordinul nr.725/2002)) sunt prezentate si afectiunile diagnosticate  medical ce se au in vedere la determinarea gradului de handicap la copil.
Ca principiu fundamental al acestui act normativ, diagnosticul medical, in mod obligatoriu, trebuie corelat cu gradul de dezvoltare psihosociala al copilului, potrivit varstei sale.

    Comentariul apartine unui parinte.
    


Comentarii (5)add
acordarea gradului : NICOLETA POPOVICI
Am un baiat in varsta de 11 ani,care a fost dignosticat de la varsta de 2 ani cusmilies/cheesy.gifiabet zaharat gr1(insulino dependent) si cu HIPOACUZIE PROFUNDA BILATERALA NEURO SENZORIALA .Pana la varsta de 7 ani a beneficiat de gradul 1 cu insotitor, iar de 4 ani nu i s-a mai acordat gradul 1 cu toate ca el nu poate sa-si administreze singur insulina.Precizez ca nu putem comunica cu el, nu vorbeste iar de aceea nu poate fi lasat nesupravegheat, valorea glicemiei osciland intr-un timp fff scurt. As dori sa stiu daca este corect gradul 2 acordat baietelului meu. Precizez ca in prezent este la o scoala speciala pt. persoane cu deficiente de auz.
...
despre certificatul de handicap : denissa
nu inteleg ce este in tara asta pentru a putea face terapie cu un copil care are nevoie trebuie sa umbli sa scoti un certificat de handicap si asta ca sa nu platesti pentru ca multi parinti nu isi permit sa plateasca fiica mea de 3 ani a fost diagnosticata cu intirziere in dezvoltarea pshicului eu nu vreau bani lor vreau doar ca copilul sa faca terapie atat
...
alticolur 448/2006 este incarat cu buna stinta : Cristian Petre
Buna ziua sint o pesorna cu grad 1 si mise incarc drepturile la blocu meu in srctor 2 nu ezistra rampa in lift nu e zistra cabina in care sa incape oce fer de carut din oce fer de marime a fi el butonele nu ezista petru nevazatori la fer in domeni publice nu sint rampe care sint obligate sa fac asa ce va din dat 2006 nu sa facut si nu sa dat amezile care sa se puna in mislocie de traspot nu ezistra nuci la acest subiect rampe la oce fer de traspot in comun spitare biserici parcuri veciuri publice petru e cu dizabilitati la palamet afer la tibunalurui nu ezistra la osaurate discoteci etc.. Dereeguri si incalari grave si desintire curate cie care se o cupa cu amezi nu o fac dac fac nu suna sau sa puna pe net in scris.Varog loti masuri drastice de aplicare lege afer dau tote pimarile in judecata ca nu se respecta lege in vigore nu grumesc nu pot sta in depasare
...
intrebare : roxanaroncea
Fetita mea sufera de o boala destul de rara de la nastere si anume sindrom kllipel trenaunay membru inferior drept si o malformatie a innimi care din fericire s-a transformat in defect septal ventricular aplical -nesemnificativ hemodinamic ,copila a implinit 9 ani in toti acesti ani ia a suferit si sufera,DE dureri de picior ,varice ,si o scurta la picior de 1 cm ,cand se sclinteste gamba piciorului imi face febra 40 ,si multe alte suferinte cand se schimba vremea ,cu toate acestea a primit gradul 3 de handicap(mediu),ulterior ni-sa impartit de la scoala o fise pt a primi un ajutor pt hrana ceva ajutor de la statu roman ,in acea fisa specifica o serie de acte care bine inteles le detin numai cu esceptia certificatului de orientare scolara care nu vrea sa mi-l dea cei de la directia de handicap -vadeni -tg-jiu ,am ajuns chiar si la sefa,Antoneta trstariu care a raspuns destul de raspicat ca fetita mea nu are dreptu la orientarea scolara pt ca asa spune o asa zisa lege si ca ea are un nimica tot acolo la inima si picior.
As dori daca se poate sa reflectati dv si sa ma sfatuiti ce trebuie sa fac mai departe pt a obtine drepturile fetitei mele.
Astept raspuns pe adresa de m-ail Aceasta adresa de e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat a putea vizualiza pagina.
Cineva ,caruia i voi multumi,sa ma sfatuiasca ce pot sa fac
...
intrebare : andreia simu
buna ziua. deficitul imun umoral in IGG si IGM poate fi incadrat intrun grad de handicap? avem certificat medical cu acest diagnostic pt fiul meu de 2 ani si a fost respinsa cererea de incadrare in grad de handicap. va rog astept raspuns pe adresa de e-mail Aceasta adresa de e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat a putea vizualiza pagina.
...
Spune-ti parerea despre acest articol
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley


Adaugati caracterele din imagine


busy
 
newsletter
login
cont
parinti
parinti


galeriapiticilor.jpg    
Poze din galerie!
Educatie si Scoala
2006 - 2012 ScoalaParintilor.ro - toate drepturile rezervate
Termeni si conditii | Publicitate

banner
banner