Legea privind educatia tinerilor supradotati capabili de performanta inalta Imprimare E-mail


Legea privind educatia tinerilor supradotati capabili de performanta inalta a fost adoptata de Parlamentul Romaniei in data de 13 decembrie 2006 cu unanimitate de voturi. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 9 ianuarie si a intrat in vigoare pe data de 18 ianuarie 2007.
Proiectul a fost initiat si propus de IRSCA Gifted Education (Presedinte: Prof. dr. Florian COLCEAG) si a beneficiat de aportul si imbunatatirile Consortiului EDUGATE-Consortiul Roman pentru Educatia Copiilor si Tinerilor Supradotati si Talentati
Lege nr. 17/2007din 09/01/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 19/01/2007. Actul a intrat in vigoare la data de 18 februarie 2007

Parlamentul Romaniei
Fisa act
Promulgat prin Decret nr. 18/2007
Lege nr. 17/2007 din 09/01/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 19/01/2007
Actul va intra in vigoare la data de 18 februarie 2007

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale si definitii

Art. 1. - Prezenta lege creeaza cadrul juridic de functionare si organizare a Centrului National de Instruire Diferentiata, precum si organizarea institutionala a programelor de educatie diferentiata pentru tinerii supradotati, capabili de performanta inalta.

Art. 2. - De dispozitiile prezentei legi beneficiaza tinerii supradotati, capabili de performanta inalta, cetateni romani cu domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei.

Art. 3. - In conformitate cu reglementarile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege urmareste sa promoveze si sa garanteze dreptul la o educatie diferentiata, creand un cadru legislativ si tehnico-logistic pentru formarea de elite profesionale in toate domeniile de activitate, prin intermediul:

a) educatiei diferentiate, ca ansamblu de programe educationale formale, nonformale si informale, adecvate dezvoltarii segmentului de populatie reprezentat de tinerii supradotati, capabili de performanta inalta, caracterizat prin nevoi particulare;

b) educarii tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, in centre specializate, publice sau private, prin intermediul claselor specializate, al scolilor de weekend, al taberelor de instruire, al scolilor de vara si al programelor de invatamant la distanta sau prin alte forme;

c) curriculumului diferentiat, ca modalitatea de adaptare a obiectivelor, continuturilor, a strategiilor didactice de predare, invatare si evaluare la posibilitatile aptitudinale, la nivelul posibilitatilor cognitive, afective si motrice, la ritmul si la stilul de invatare ale tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta;

d) parteneriatelor public-private intre institutiile publice si organizatiile care au competenta in domeniul educatiei tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta.

Art. 4. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile folosite au urmatoarele semnificatii:

1. supradotare - un grad superior mediei conventionale de dezvoltare a aptitudinilor generale sau/si specifice, care necesita experiente de invatare diferentiate prin volum si profunzime in raport cu experientele obisnuite furnizate de scoala;

2. tineri capabili de performanta inalta - tinerii identificati prin metode stiintifice ca avand realizari si/sau aptitudini potentiale in oricare dintre urmatoarele domenii, izolate sau in combinatie: capacitatea intelectuala generala, aptitudini academice specifice, gandire productiva si creativa, abilitate in leadership, talent pentru arte, aptitudini psihomotrice;

3. nevoi particulare - nevoile de informare, socializare, integrare in colectivitati, utilizare a potentialului nativ si format, exprimare creativa si recunoastere a valorilor personale;

4. curriculum specializat - ansamblul coerent de continuturi, metode de invatare si metode de evaluare a performantelor scolare, organizat in vederea imbogatirii si aprofundarii competentelor, exersarii abilitatilor inalte si formarii comportamentelor specifice determinarii performantelor in domenii de studiu bine definite;

5. trasee curriculare diferentiate - traseele de instruire individualizata, cu dreptul de selectare a materiilor de studiu din pachete de curricula oferite pe mai multe directii de studiu;

6. programe de mentoring - programele de directionare a eforturilor in relatia maestru-discipol;

7. programe de tutoring - programele de imbunatatire a performantelor personale prin lectii suplimentare individualizate sub supravegherea si monitorizarea unei persoane cu competenta in domeniul selectat.

CAPITOLUL II
Identificarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta

Art. 5. - Identificarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, trebuie sa reprezinte o parte integranta a procesului educativ si se va face conform procedurilor definite de supradotare, validate de programe internationale.

Art. 6. - Procesul de identificare a tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, trebuie sa fie realizat de echipe formate din specialisti in domeniu, psihologi, pedagogi, profesori si trebuie sa satisfaca exigente de obiectivitate, fidelitate, validitate si fiabilitate.

Art. 7. - Identificarea va utiliza urmatoarele instrumente si procedee:

a) profiluri psihocomportamentale;

b) autoapreciere;

c) nominalizari efectuate de profesori si/sau de grupul de prieteni;

d) studii de caz;

e) ghiduri de nominalizare;

f) chestionare;

g) teste psihologice de aptitudini scolare, individuale si colective, de inteligenta, de creativitate, de aptitudini speciale;

h) analiza activitatii scolare;

i) interviuri care acopera definitia supradotarii.

Art. 8. - Procedurile de identificare a elevilor cu abilitati inalte proveniti din medii socioeconomice dezavantajate se adapteaza specificului lor.

Art. 9. - Orice masurare, diagnosticare si evaluare a nivelului abilitatilor are o valoare de predictie limitata in timp.

 
newsletter
login
cont
parinti
parinti


galeriapiticilor.jpg    
Poze din galerie!
Educatie si Scoala
2006 - 2012 ScoalaParintilor.ro - toate drepturile rezervate
Termeni si conditii | Publicitate

banner
banner