LEGEA TINERILOR NR.350/2006 Imprimare E-mail


L E G E A Tinerilor
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza cadrul juridic necesar asigurarii de conditii adecvate integrarii socio-profesionale a tinerilor, conform necesitatilor si aspiratiilor acestora.

Art. 2. - (1) Statul asigura, cu respectarea principiului transparentei, un regim special de protectie si de asistenta tinerilor
pentru realizarea drepturilor acestora.
(2) in sensul prezentei legi, termenul si expresia de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) tineri – cetateni cu varsta cuprinsa intre 14 si 35 de ani;
b) activitate de tineret – orice forma de actiune organizata in scopul imbunatatirii conditiilor necesare integrarii socio-profesionale
a tinerilor, conform necesitatilor si aspiratiilor acestora.

Art. 3. - Autoritatile administratiei publice centrale si locale, unitatile, institutiile si serviciile publice subordonate acestora au
obligatia sa sprijine activitatea de tineret si sa asigure cadrul adecvat de desfasurare a acesteia la nivel national si local, in conditiile legii.

Art. 4. - Politicile in domeniul tineretului au la baza urmatoarele principii generale:
a) elaborarea si promovarea unor strategii globale si integrate si fundamentarea acestora in baza rezultatelor cercetarilor sociale
actuale;
b) asigurarea participarii tinerilor la deciziile care ii vizeaza, inclusiv la elaborarea, promovarea si realizarea politicilor in domeniul
tineretului, in special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret si pentru tineret;
c) sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si incurajarea acestora in vederea asumarii responsabilitatilor individuale
sau de grup;
d) sprijinirea si indrumarea tinerilor in vederea participarii active a acestora la viata economica, educationala si culturala a tarii;
e) stimularea cooperarii autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale cu structurile neguvernamentale de tineret si pentru
tineret, prin infiintarea de consilii consultative constituite din organizatiile neguvernamentale de si pentru tineret de pe langa fiecare
autoritate sau institutie publica centrala sau locala care gestioneaza fonduri destinate tineretului;
f) garantarea dreptului la educatie, instruire si specializare profesionala;
g) stimularea accesului tinerilor la informatie si tehnologii
informationale;
h) stimularea mobilitatii in randul tinerilor;
i) stimularea voluntariatului in randul tinerilor;
j) promovarea dialogului intercultural si combaterea rasismului, xenofobiei si intolerantei in randul tinerilor.


CAPITOLUL II

Structurile administratiei publice centrale si locale cu responsabilitati in domeniul activitatii de tineret

Sectiunea 1

Autoritatea Nationala pentru Tineret

Art. 5. - Autoritatea Nationala pentru Tineret este organul de specialitate al administratiei publice centrale care elaboreaza politicile
guvernamentale in domeniul tineretului si coordoneaza aplicarea acestora.
(2) Modul de organizare si functionare, precum si atributiile specifice ale Autoritatii Nationale pentru Tineret se stabilesc prin
hotarare a Guvernului.

Sectiunea a 2-a
Consiliul Interministerial pentru Educatie, Cultura, Cercetare, Tineret, Sport si Minoritati

Art. 6. - (1) Consiliul Interministerial pentru Educatie, Cultura, Cercetare, Tineret, Sport si Minoritati se constituie prin hotarare a
Guvernului.
(2) Modul de organizare si functionare, precum si atributiile specifice ale Consiliului Interministerial pentru Educatie, Cultura,
Cercetare, Tineret, Sport si Minoritati se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Sectiunea a 3-a
Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

Art. 7. - (1) Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sunt servicii publice deconcentrate ale
Autoritatii Nationale pentru Tineret, cu personalitate juridica, infiintate in conditiile legii.
(2) Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale si cu
serviciile publice deconcentrate ale administratiei publice centrale pentru organizarea si promovarea activitatilor de tineret.

(3) Modul de organizare si functionare, precum si atributiile specifice ale directiilor pentru tineret judetene, respectiv a
municipiului Bucuresti se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret.

Sectiunea a 4-a

Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor

Art. 8. – (1) Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor este institutie publica cu personalitate juridica, aflata in
subordinea Autoritatii Nationale pentru Tineret si are ca principal scop promovarea si sustinerea activitatilor de tineret ale structurilor
neguvernamentale de tineret si pentru tineret.
(2) Modul de organizare si functionare, precum si atributiile specifice ale Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor
Tinerilor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Sectiunea a 5-a

Centre de informare si consiliere pentru tineri

Art. 9. – (1) Autoritatea Nationala pentru Tineret poate constitui centre nationale de informare si consiliere pentru tineri, ca unitati cu
personalitate juridica, care functioneaza in subordinea sa sau centre locale de informare si consiliere pentru tineri, fara personalitate
juridica, ce functioneaza in subordinea directiilor pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sau in parteneriat cu
structuri neguvernamentale de tineret si pentru tineret sau cu organe ale autoritatilor publice locale, in conditiile legii.
(2) Alte prevederi privind centrele de informare si consiliere pentru tineri se stabilesc prin lege.

 
newsletter
login
cont
parinti
parinti


galeriapiticilor.jpg    
Poze din galerie!
Educatie si Scoala
2006 - 2012 ScoalaParintilor.ro - toate drepturile rezervate
Termeni si conditii | Publicitate

banner
banner