Normele metodologice privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor Imprimare E-mailHotararea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilora fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 78, din 31 ianuarie 2011.

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor.


CAPITOLUL I


Dispozitii generale
Art. 1. - (1) Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor, denumită în continuare ordonantă de urgentă, următoarele persoane, denumite în continuare persoane îndreptătite:
a) oricare dintre părintii firesti ai copilului/copiilor, respectiv fiecare, în cazul prevăzut la art.10 din ordonanta de urgentă;
b) oricare dintre sotii cărora li s-a/s-au încredintat copilul/copii în vederea adoptiei sau au adoptat copilul/copiii, respectiv fiecare, în cazul prevăzut la art. 10 din ordonanta de urgentă;
c) persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgentă;
d) asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptati;
e) persoana care a fost numită tutore.
(2) Persoanele îndreptătite prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile prevăzute de ordonanta de urgentă dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:
a) se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) sau, după caz, în prevederile art. 2 alin. (5) si (6) din ordonanta de urgentă;
b) sunt cetăteni români sau, după caz, străini ori apatrizi;
c) au domiciliul sau resedinta în România, conform legii;
d) locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile si se ocupă de cresterea si îngrijirea acestuia/acestora.
Art. 2. - (1) Drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1)-(4), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (4) si art. 9 alin. (5) si (6) din ordonanta de urgentă se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, după caz, pentru primele 3 situatii prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgentă.
(2) Alocatia de stat pentru copii se cuvine în cuantumul prevăzut la art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgentă pentru fiecare copil până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
 
Art. 3. - (1) La stabilirea celor 3 nasteri sau, după caz, a celor 3 situatii prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgentă, se iau în calcul numai cele pentru care s-a beneficiat de drepturile prevăzute de ordonanta de urgentă, respectiv de drepturile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare.
(2) În situatia în care persoana se află la a patra nastere ori următoarele sau, după caz, la a patra situatie prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgentă ori următoarele si nu a beneficiat de drepturile mentionate la alin. (1), atunci, în întelesul ordonantei de urgentă, drepturile prevăzute de aceasta se acordă. 
newsletter
login
cont
parinti
parinti


galeriapiticilor.jpg    
Poze din galerie!
Educatie si Scoala
2006 - 2012 ScoalaParintilor.ro - toate drepturile rezervate
Termeni si conditii | Publicitate

banner
banner