Sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Imprimare E-mail


sustinerea familieiHotararea de Guvern nr. 1825 din 22.decembrie.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU
                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu
p. Ministrul administratiei si internelor,
                       Paul Victor Dobre,
                       secretar de stat
                       Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
  

 ANEXA 1
                                NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
   
CAP. 1
    Dispozitii generale
    ART. 1 Beneficiaza de drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, denumita in continuare ordonanta de urgenta, oricare dintre parintii firesti ai copilului, precum si persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei, care a adoptat copilul, care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore, denumite in continuare persoane indreptatite, daca acestea indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a)    sunt cetateni romani sau, dupa caz, cetateni straini ori apatrizi;
b)    au domiciliul sau resedinta in Romania, conform legii;
c)    locuiesc impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.
 ART. 2
(1) Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului sau, dupa caz, stimulentul se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii incredintati in vederea adoptiei, adoptati sau aflati in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si pentru cei pentru care a fost instituita tutela.
(2) Alocatia de stat pentru copii se cuvine pentru fiecare dintre copiii rezultati in urma primelor 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii incredintati in vederea adoptiei, adoptati sau aflati in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si pentru cei pentru care a fost instituita tutela.
 (3) In intelesul dispozitiilor alin. (1) si (2) prin nastere se intelege aducerea pe lume a unuia sau mai multor copii vii.
(4) Situatia copilului nascut mort sau situatia in care acesta moare in perioada corespunzatoare concediului de maternitate nu se are in vedere la stabilirea primelor 3 nasteri pentru care se acorda drepturile prevazute de ordonanta de urgenta.
    ART. 3
Drepturile prevazute de ordonanta de urgenta se acorda pentru primele 3 nasteri survenite dupa data de 1 ianuarie 2006 inclusiv, fara a se lua in considerare numarul de nasteri anterioare acestei date.
CAP. 2
Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului
    ART. 4
1. Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, prevazute de ordonanta de urgenta, se acorda persoanelor indreptatite, daca acestea au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, timp de 12 luni in ultimul an anterior datei nasterii copilului sau, dupa caz, de la data la care s-a realizat incredintarea in vederea adoptiei, s-a aprobat adoptia ori s-a instituit plasamentul sau tutela.
(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.
 (3) In calculul celor 12 luni prevazute la alin. (1) se includ si fractiunile de luna in care s-au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, precum si cele in care solicitantii s-au aflat in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgenta, considerate, in intelesul ordonantei de urgenta, luna intreaga.
 (4) Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si numai din perioadele prevazute la art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgenta, cu exceptia lit. a), daca persoana s-a aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:a) si-a insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;b) a beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;c) a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;d) a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;e) a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru maternitate; f) a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav; g) a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii de risc maternal;   h) a beneficiat de pensie de invaliditate;  i) a beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate; j) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma. In sensul dispozitiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se ia in considerare intervalul cuprins intre ziua in care incepe si ziua in care se sfarseste fiecare an universitar, in conditiile legii; k) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat; l) a realizat in sistemul public de pensii, pana la data de 1 ianuarie 2006, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;m) a beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului prevazuta de ordonanta de urgenta.(5) In situatia in care nasterea se produce inainte de termen, perioada prevazuta la alin. (1) se diminueaza cu perioada cuprinsa intre data nasterii copilului si data prezumata a nasterii, certificata de medicul de specialitate.
    ART. 5
In sensul prevederilor art. 1 alin. (3) din ordonanta de urgenta, veniturile din salarii, din activitati independente si din activitati agricole sunt cele reglementate de Codul fiscal la art. 55 alin. (1) si (2), art. 46 alin. (1) - (4) si la art. 71.
ART. 6
 (1) Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul, precum si de acte doveditoare care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.


 
newsletter
login
cont
parinti
parinti


galeriapiticilor.jpg    
Poze din galerie!
Educatie si Scoala
2006 - 2012 ScoalaParintilor.ro - toate drepturile rezervate
Termeni si conditii | Publicitate

banner
banner