Sustinerea familiei in vederea cresterii copilului - reactualizat Imprimare E-mail


sustinerea familiei - reactualizatOrdonanta de Urgenta nr. 44 din 14.iunie.2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului si a Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

Avand in vedere existenta unor disfunctionalitati in aplicarea reglementarilor din cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile ulterioare, si existenta unor inechitati constand in neincluderea unor persoane in randul beneficiarilor drepturilor prevazute de actul normativ, precum si in considerarea obiectivelor stabilite in Programul de guvernare pentru perioada 2005 - 2008 cu privire la reducerea abandonului de copii si sporirea natalitatii, prin adoptarea unor masuri specifice si diversificarea formelor de protectie sociala destinate familiilor cu copii in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap, se impune adoptarea de masuri imediate in vederea inlaturarii deficientelor semnalate, precum si pentru instituirea unui regim echitabil prin includerea si a altor categorii de persoane in cadrul beneficiarilor drepturilor de protectie reglementate de aceasta ordonanta de urgenta, elemente ce constituie o situatie extraordinara ce vizeaza interesul public.

Principalele deficiente constatate in primele luni de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, cu modificarile ulterioare, semnalate atat de beneficiari, cat si de institutiile implicate in aplicarea prevederilor acesteia, deficiente care au condus la imposibilitatea acordarii in bune conditii a indemnizatiei pentru cresterea copilului, sunt urmatoarele:
- necuprinderea anumitor categorii de persoane in prevederile ordonantei de urgenta;
- conditionarea acordarii stimulentului de acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului;
- inexistenta unor reglementari clare in ceea ce priveste acordarea alternativa a indemnizatiei pentru cresterea copilului si a stimulentului lunar;
- imposibilitatea efectuarii platii drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, cu modificarile ulterioare, in conturile personale sau in conturile de card ale beneficiarilor.
Deficientele constatate au indus o stare accentuata de nemultumire in randul potentialilor beneficiari, precum si dificultati de aplicare de catre directiile de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale. Din acest punct de vedere, categoria cea mai defavorizata o constituie persoanele care s-au asigurat in sistemul asigurarilor sociale tocmai pentru a beneficia de acest drept prevazut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile ulterioare, si care nu au mai beneficiat de indemnizatia pentru cresterea copilului odata cu aparitia Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, cu modificarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 49 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, statul acorda alocatii pentru copii si ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav sau cu handicap, stabilindu-se astfel un regim special de protectie si asistenta in realizarea drepturilor lor, fara nicio discriminare sau conditionare.
In anul 1993 a fost adoptata Legea nr. 61 privind alocatia de stat pentru copii, act normativ care instituie o alocatie familiala, respectiv alocatia de stat, ca un drept universal al copiilor garantat de Constitutie. In temeiul acestei legi, toti copiii aflati in grija familiilor lor sau a familiilor substitutive primeau alocatie de stat. Au existat insa unele conditionalitati. Rata crescuta la acea data a abandonului scolar si analfabetismul constatat la unele segmente ale populatiei au impus ca pentru copiii de varsta scolara acordarea alocatiei de stat sa fie conditionata de frecventarea cel putin a invatamantului general obligatoriu. De asemenea, copiii aflati in institutiile de ocrotire ale statului nu primeau aceasta alocatie, ei beneficiind in aceasta perioada de intretinere si ingrijire complete in cadrul institutiilor.
 In temeiul acestor prevederi, Curtea Constitutionala a dispus prin Decizia nr. 277 din 21 martie 2006 admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) si ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, fapt care impune modificarea de urgenta a acestor prevederi neconstitutionale si eliminarea oricaror conditionari in acordarea alocatiei de stat pentru copii.
    Mentionam ca dispozitiile Legii nr. 61/1993 declarate neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice in termen de 45 de zile de la emiterea deciziei Curtii Constitutionale, respectiv incepand cu data de 2 iunie 2006. In situatia in care actul normativ nu este modificat corespunzator, aplicarea noilor dispozitii se va realiza aleatoriu, fara unitate la nivel teritorial, ceea ce ar conduce la excluderea unor categorii de beneficiari.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:a) si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;b) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii;c) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii in conditiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;e) au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;f) au realizat in sistemul public de pensii, anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala; g) au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani, respectiv pana la varsta de 3 ani in cazul copilului cu handicap;h) au beneficiat de pensii de invaliditate; i) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;j) au lucrat cu contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state; k) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii; l) se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, potrivit legii."


 
Educatie si Scoala
2006 - 2012 ScoalaParintilor.ro - toate drepturile rezervate
Termeni si conditii | Publicitate

banner
banner